Bruger- og pårørenderåd

Der er et bruger- og pårørenderåd (BPR) på alle plejecentrene i Roskilde. Det er der så længe, at der er kandidater, der ønsker at indgå i rådene. Rådet bliver valgt for 2 år ad gangen.

Bruger- og pårørenderådet på Bernadottegården

Bruger- og pårørenderådet består af maks ni medlemmer, hvoraf fire vælges blandt brugere og pårørende og tre blandt interesserede borgere.

Særligt for bruger- og pårørenderådet er, at der også er to repræsentanter fra de tidligere kz-fanger og modstandsfolk.

Ældrerådet er repræsenteret af et medlem i bruger- og pårørenderådet.

Bruger- og pårørenderådet inddrages i fastlæggelse af retningslinjer for den daglige pleje og det daglige liv i den pågældende boenhed, herunder retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær etc.

Bruger- og Pårørenderådet høres tillige om tilsynsrapporter i forbindelse med f.eks. tilsyn fra Embedslægeinstitutionen.

Medlemmer af Bruger- og pårørenderådet 2022 :

  • Formand (pårørende): Karina Nielsen, mail: karinanielsen@hotmail.dk, Tlf. 21 60 23 69 
  • Næstformand (pårørende): Gert Magnussen, mail: gema@live.dk  Tlf. 22 37 48 13
  • Kasserer og Repræsentant for KZ fanger og modstandsfolk: Helle Elmgreen, mail: helle@elmgreen.net, Tlf. 46714669
  • Pårørende: John Verner Nielsen, mail: Jvn.vsn@gmail.com, Tlf. 24788001
  • Bruger: Lykke Finderup, Tlf. 22396395
  • Interessent: Emmy Reitoft, Mail: emmyreitoft@gmail.com, Tlf. 42401495
  • Repræsentant KZ fanger og modstandsfolk: Marianne Rüsz