Bruger- og pårørenderåd

Der er et bruger- og pårørenderåd (BPR) på alle plejecentrene i Roskilde. Det er der så længe, at der er kandidater, der ønsker at indgå i rådene. Rådet bliver valgt for 2 år ad gangen.

Bruger- og pårørenderådet på Bernadottegården

Bruger- og pårørenderådet består af maks ni medlemmer, hvoraf fire vælges blandt brugere og pårørende og tre blandt interesserede borgere.

Ældrerådet er repræsenteret af et medlem i bruger- og pårørenderådet.

Bruger- og pårørenderådet inddrages i fastlæggelse af retningslinjer for den daglige pleje og det daglige liv i den pågældende bo-enhed, herunder retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær etc.

Bruger- og pårørenderådet høres tillige om tilsynsrapporter i forbindelse med f.eks. tilsyn fra Embedslægeinstitutionen.

Medlemmer af bruger- og pårørenderådet

Formand: Gert MacGregor Magnussen (interessent)

Næstformand: Ditte Kampman (interesseret)

Kasserer: Birgit Nielsen (pårørende)

Medlem: Henrik Vejlebo (pårørende)

Beboerrepræsentant: Kirsten Mogensen (beboer)

Konstitueret centerleder: Signe Dupont Kubel

Referater fra bruger- og pårørenderådets møder